УЧРЕДЯВАНЕ

   Асоциацията на родопските общини /АРО/ е учредена от шест общини- Баните, Девин, Златоград, Лъки, Мадан и Рудозем през м. май 1992 и съдебно регистрирана на 1 юни 1992 г. В момента в Асоциацията на родопските общини членуват 21 общини, които според действащото административно-териториално деление на страната са разположени в 4 области:

   Асоциацията на родопски общини се пререгистрира по Закона за юридическите лица с нестопанска цел с решение N: 1197 от 20.12.2001 г.

Председател на УС на АРО:
Николай Тодоров Мелемов – кмет на община Смолян

Зам.-председатели на УС на АРО:
инж. Хасан Азис Исмаил— кмет на община Кърджали
д-р Емил Викторов Караиванов – кмет на община Асеновград
Иван Георгиев Лебанов- кмет на Община Велинград