“Асоциация на Родопски общини”
Издадена м. август 2000 г. Двуезично издание (на бълг. и англ. език)
Пълноцветен печат

Рекламно издание включващо встъпително представяне на България и Асоциацията на родопски общини. В него са представени поотделно всички общините-членки на АРО (16 към датата на издаване на каталога), с кратка географска, демографска и социална характеристика и капацитет и възможности на общинската икономика.

Изданието е осъществено със съдействието на общините-членки и финансовата подкрепа на USAID.

NB! Целият тираж е изчерпан.