"ДА ПОМЕЧТАЕМ ЗАЕДНО ЗА БЪДЕЩЕТО НИ …"

Издадена м. февруари 2001 г.
Изданието е само на български език .
Цветна корица и цветни приложения.

   Изданието представя отли-чените есета и рисунки от двата конкурса на АРО съответно на тема "Искам да остана в родния си град, за да …" (за есе) и "Моят град" (за рисунка), в който се включиха 121 ученици от 10 общини от АРО на възраст от 12 до 19 години.

   Брошурата е издадена в рамките на Младежката про-грама, реализирана от АРО с финансовата подкрепа на Американската агенция за международно развитие (USAID).