БИЗНЕС ЦЕНТЪР-МАРИЦА предизвиква всички онези, които имат идеи за социално предприемачество от областите Хасково, Кърджали, Смолян и Благоевград

Конкурс: „Предизвикай предприемача в себе си“


  
Green ProcA — Награда „Зелена обществена поръчка на България“

Повече информация за конкурса можете да намерите на сайта на проект Green ProcA.Дизайнерско мислене в сферата на туризма

Във връзка с изпълнение на проект „Дизайнерско мислене в сферата на туризма” № BG 051 PO 001-7.0.01-0026- C 0001, стартира конкурс насочен към мениджъри и друг управленски персонал на хотели в региона на Родопите на тема: „Концепция за развитие на туризма и хотелиерството в Родопския регион” За повече информация и условия за участие моля да погледнете поканата и формуляра за участие в конкурса.

Изтегли формуляр за участие в конкурса

Изтегли покана за участие в конкурса

12.06.2012

Класиране

ПРОЕКТ BG051PO001-7.0.01-0026-C000

  
Smolyan Batak Chepelare Laki Banite Rudozem Madan Zlatograd Nedelino Devin Borino Dospat Kardjali Momchilgrad Kirkovo Rodopi Asenovgrad Velingrad Rakitovo Bracigovo Стрелча