ПАРТНЬОРСТВА С НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА

   През своята десетгодишна дейност Асоциацията на родопските общини е изградила ефективно работещи партньорства и мрежа от поддръжници и с гордост може да се отбележи, че според партньорите на АРО и общините-членки Асоциацията на родопските общини е водеща и новаторска организация в своята област.


Американска агенция за международно развитие – мисия в България;
Фондация за реформа в местното самоуправление;

Национално сдружение на общините в Република България ;

      Европейска асоциация на пограничните райони(ЕАПР);

      Евро-български културен център-София;
Погранична асоциация "Делта-Родопи" (Гърция)
Местна асоциация на общини кметства-префектура Ксанти
Клуб "Икономика-2000" - София