Пътеводител на занаятите и културните традиции в Родопите. Маршрути на занаятчийското наследство в Родопите – неоткритата планина на Орфей”
Издадена м. ноември 2000
Двуезично издание (на български и английски език)
Пълноцветен печат.

Изданието се реализира като част от проекта “Подкрепа за традиционните занаяти в Родопите” на АРО, насочен към популяризиране на занаятите и приложните производство в региона и превръщането им в ресурс за местно икономическо развитие. Пътеводителят съдържа общо представяне на традиционните за района занаяти, а информацията за съвременните майстори, приложници и приложни производства, както информация за културни, исторически и природни забележителности е организирана в четири маршрута на културно-историческото наследство.

След всеки маршрут е поместен показалец на адресите, а към изданието има специална карта на маршрутите и календар на обичаите и културните събития в Родопите.

Изданието е подготвено от АРО, в сътрудничество с американската неправителствена организация Aid to Artisans (ATA), с изключителната финансова подкрепа на USAID.

Можете да заявите копия от Пътеводителя в офиса на АРО.