ПРОГРАМА "УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ПРАВНАТА РАМКА"

   Асоциацията на родопските общини като представител и защитник на интересите на общините-членки работи за създаване на благоприятна среда и законова рамка за работа на местните власти. Асоциацията работи за създаване на ефективни механизми за привличане и работа с експерти, за разработване и представяне на становища, за защита и отстояване на предложения за промени в действащото или иницииране на ново законодателство, което да бъде благоприятно за работата на общините-членки.

Стратегия:

   Асоциацията още от 1998 г. съдейства активно за подобряване на правната рамка, в която работят общините. През този период е установена практика на провеждане на месечни работни срещи с народни представители от избирателните райони, на територията на които са разположени общините-членове на АРО. Продължаването на тази практика ще допринесе за своевременно информиране на народните представители от съответните избирателни райони относно специфичните нужди, изисквания и проблеми на общините. Работните срещи и контактите с представители на Министерски съвет, Министерствата, Национално сдружение на общините в Република България, Фондация за реформа в местното самоуправление помагат за получаването на навременна информация за законодателните приоритети на Народното събрание.
   Асоциацията ще продължи да работи със специалистите от общините за изготвяне на становища по законопроектите или действащото законодателство, касаещо местните власти, с което ще се подобри правната рамка.

Очаквани резултати:

  • Народните представители/областните управители ще бъдат своевременно и достоверно информирани относно нуждите, приоритетите и проблемите на общините от АРО;
  • УС и постоянните комисии на АРО ще имат навременна информация за подготвяните проектозакони и възможност за внасяне на коментари и аргументирани предложения;