ПРОГРАМА "РАЗВИВАНЕ КАПАЦИТЕТА НА МАЛКИТЕ ОБЩИНИ НА АРО ЗА КОМУНИКАЦИЯ, ПОСРЕДСТВОМ ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕЛЕКТРОННА МРЕЖА"

   Във времето, в което българските общини се стремят да направят местната власт ефективен и дружелюбен доставчик на информация и услуги на гражданите, част от общините- членки на АРО все още не са се докоснали до силата на Интернета. До момента от 20 нейни членове само 11 разполагат с интернет достъп и електронна поща.
   Връзката се осъществява през комутируем достъп чрез Орбител, като доставчик на услугата, а електронната поща се намира на собствения сървър на АРО, като тя е неограничена по трафик и обем.
   За 8-те общини (Баните, Батак, Борино, Брацигово, Доспат, Кирково, Лъки, Неделино) на АРО бе направено проучване, което показа невъзможността за включване в глобалната мрежа, поради остарелите аналогови, не шумо-устойчиви линии предлагани от БТК. Друг основен проблем е и липсата на системни администратори в по-малките общини, което води до неосведоменост на предлагания на пазара софтуер и техническо оборудване за обслужване работата на общинските администрации.
   Периодичното актуализиране на уеб-страницата на АРО е добро средство за популяризиране дейността на Асоциацията, за привличане на нови партньори и създаване на повече контакти с цел доразвиване и усъвършенстване на досегашните дейности за устойчиво развитие на местните власти.

Стратегия:

   Планира се преодоляване на настоящите дадености за комуникации и предоставяне възможност на общините-членки до достъп до по-надежден, евтин и спестяващ време начин на комуникации; да се създадат възможности за получаване и обмен на информация на местно, регионално, национално и международно ниво.
   Чрез изготвяне на периодичени информационни материали, разпространяващи се по електронната поща, относно необходимостта и полезността на информационните технологии в работата на общините. Чрез планираните обучения на служители от малките общини ще се усъвършенства компетентността и качеството на работа на общинските администрации чрез предлагане на информационните ресурси по по-ефективен и ползотворен начин.

Очаквани резултати:

  • Да се разбере равнището на телекомуникационните услуги в малките общини на АРО и възможността им за връзка с Интернет;
  • Получаване на знания за опериране с ел. поща и сърфиране в Интернет;
  • Общинските служители ща бъдат в крак с новостите на информационните технологии;
  • Запознаване с най-съвременните постижетия на техтиката и софтуера. Осигуряване на безпроблемна работа при използване на ел.поща, предпазване от вируси и хакерски атаки;