ПРОЕКТ "ОПОЗНАЙ СЪСЕДА СИ"


Проектът се финансира по програма ФАР-Трансгранично сътрудничество България-Гърция на ЕС

Водещи организации:
Асоциация на родопски общини,
Партньори: община Смолян и Погранична асоциация "Делта Родопи" (Гърция)
Времетраене на проекта: 7 месеца

Основни цели на проекта:

 1. Да популяризира двете общини - Смолян и Ксанти като привлекателни туристически дестинации.
 2. Да повиши информираността на жителите от двата региона и провокира интереса им към опознаване и разбирателство.
 3. Да създаде предпоставки за увеличаване броя на гръцките туристи в община Смолян и на българските - в Ксанти.
 4. Да задълбочи трансграничното сътрудничество между Смолян и Ксанти във всичките му направления и особенно в сферата на туризма, съобразно разработената и приета Стратегия за икономическо развитие на община Смолян за периода 2002-2006 година, в която трансграничното сътрудничество е един от основните приоритети.

Целеви групи: журналисти; туроператори; представители на туристически браншови организации, собственици на хотели и ресторанти, хората, живвещи в двете общини-Смолян и Ксанти

Основни дейности:

 • Рекламно-информационно посещение на български журналисти и туроператорски фирми в Ксанти;
 • Провеждане на рекламно-информационна кампания от журналистите, взели участие в пътуването до Ксанти
 • Посещение на гръцки журналисти и туроператорски фирми в Смолян;
 • Провеждане на рекламно-информационна кампания в община Ксанти;
 • Издаване на рекламно-информационна брошура на български, гръцки и английски език, представяща туристическия продукт на двете общини в тираж 2000 броя;
 • Разпространяване на брошурата по време на туристически борси и изложения в България, Гърция и Европа .
 • Разпространение на брошурата чрез Туристическите информационни центрове в Смолян, Девин, Чепеларе, Момчиловци, Баните и Златоград
 • Организиране на фото-изложби "Опознай Смолян" и "Опознай Ксанти"; подготовка и излъчване на видеофилми;