ПРОЕКТ "ПО СЛЕДИТЕ НА ОРФЕЙ И ДЕМОКРИТ"


Проектът се финансира по програма ФАР-Трансгранично сътрудничество България-Гърция на ЕС

Водещи организации:
Асоциация на родопски общини,
Партньори: община Смолян и Погранична асоциация "Делта Родопи" (Гърция)
Териториален обхват: общините Смолян, Баните, Девин, Мадан, Рудозем и Чепеларе (България) и Ксанти, Хрисуполи и Керамоти (Гърция)

ДЕЙНОСТИ:
1.Посещение в Гърция с цел опознаване на културно-историческото наследство, бит и обичаи на съседните погранични региони.
2. Посещение в България с цел опознаване на културно-историческото наследство в планината на Орфей.
3. Организиране на фотоизложба в Смолян на тема "Нашите гръцки приятели" със снимки, направени по време на пътуването в Ксанти, Керамоти, Хрисуполи и Кавала.
4. Създаване на телематичен офис в Смолян и Ксанти за обучения по гръцки и български език чрез интернет видео-конферентна връзка.
5.Провеждане на курс за обучение по български език за гръцки младежи чрез интернет видео-конферентна връзка между Смолян и Ксанти .
6. Провеждане на курс за обучение по гръцки език за български младежи чрез интернет видео-конферентна връзка между Смолян и Ксанти.


ВАЖНИ СЪБИТИЯ:
По проекта бяха създадени два телематични офиса за обучение по гръцки и български език чрез видео-конферентна връзка в Смолян и Ксанти. В телематичния офис в Смолян беше аранжирана и фотоизложбата "Нашите гръцки приятели", като в нея са подредени снимки, направени по време на разменните пътувания на младежи, представители на местни власти и журналисти в префектурите Ксанти и Кавала (Гърция) и Смолянски регион (България).
По проекта бяха реализирани и обучения по гръцки и български език чрез интернет видео-конферентна връзка за младежи от Смолян и Ксанти. В обученията се включиха 17 представители от българска страна и 19 представители от съседна Гърция. Дора Янкова - председател на АРО и кмет на община Смолян и Константинос Тацис - председател на "Делта-Родопи" и областен управител на Драма-Кавала-Ксанти връчиха сертификати на успешно завършилите курсисти от двете страни.
Младите хора и журналистите имаха възмоност чрез проекта да се запознаят с културно-историческото наследство, бит и обичаи на съседите от другата страна на българо-гръцката граница. В Ксанти станахме свидетели на грандиозния Традиционен тракийски карнавал, а в Смолян българи и гърци празнуваха заедно Гергьовден под звуците на българската кабагайда и песните и танците на Детско-юношески фолклорен ансамбъл "Орфей" - Смолян.
Ползотворни бяха и срещите с областния управител на Драма-Кавала-Ксанти, с директорите на училища от Хрисуполи и Смолян, а местните власти от АРО и "Делта-Родопи" имаха възможност да обсъдят новите приоритети и по-нататъшни действия на Еврорегион "Родопи" (България-Гърция).

РЕЗУЛТАТИ
Младежите от деветте общини, включени в проекта, имаха възможност да се насладят наживо на фолклорното и танцово изкуство, поднесено им от техните връстници, живеещи от другата страна на границата.
Чрез фотоизложбата в Смолян, както и отпечатаните материали в местните издания дадохме възможност на голям брой жители от двете страни на границата да получат информация за живота, културно-историческото минало и бита на хората, живеещи в планината на Орфей.
Младите хора получиха знания за езика на своите съседи от другата страна на границата. Така беше постигната и една от основните цели на проекта, а именно да допринесе за преодоляване на първоначалната езикова бариера между двете съседни страни.
Чрез реализацията на "По следите на Орфей и Демокрит" ние правим още една крачка към присъединяване на България към Европейския съюз. Защото представители на множество организации от страните на ЕС отчитат огромната роля на трансграничното сътрудничество като основен момент за разширяване границите на Евросъюза. А целевите групи, които обхващат предимно млади хора от двете страни на българо-гръцката граница са част от всички млади хора, които първи ще почувстват това.

ПОДХОДИ И ПРАКТИКИ
Добра практика на АРО е да въвлича в реализирането на проекти (в сферата на трансграничното сътрудничество) журналисти и кореспонденти на местни, регионални и национални медии. Това е така, защото медиите са тези, които стимулират населението към създаване на двустранни партньорства, така необходими ни днес в процеса на европейска интеграция.
За реализиране на част от дейностите по проекта използвахме подхода на създаване на телематични офиси за езиково обучение в Смолян и Ксанти, както и обучения по гръцки и български език за младежи и ученици от двете пилотни общини чрез използване на новите интернет информационни технологии (интернет видео-конферентна връзка).
Използвахме този метод, тъй като информационните технологии навлизат все по-бързо в живота на хората както в България, така и в Гърция. Освен това, икономически по-изгодно е да се използва интернет видео-кенферентна връзка, вместо да се пътува до съседната държава за провеждане на обученията, т.е. чрез използването на този метод се пестят време и финансови средства.
Това беше иновационен метод на Асоциацията на родопски общини. За първи път бяха направени подобни обучения чрез използване на най-съвременните информационни технологии и комуникации. Чрез този инструмент ние допринесохме за преодолямане на съществуващата езикова бариера.