ПРОЕКТ "БЕЗ ГРАНИЦА УТРЕ"


Проектът се финансира по програма ФАР-Трансгранично сътрудничество България-Гърция на ЕС

Водещи организации:
Асоциация на родопски общини,
Партньори: община Смолян и Погранична асоциация "Делта Родопи" (Гърция)

Местоположение на проекта:
България - Гърция
Проектът обхваща общините Смолян, Чепеларе, Неделино, Девин, Рудозем, Мадан, Баните и Доспат (област Смолян), както и общините Ксанти (област Ксанти), Керамоти и Хрисуполи (област Кавала)

Общата цел на проекта е укрепване на трансграничното сътрудничество между общините Смолян, Чепеларе, Неделино, Девин, Рудозем, Мадан, Баните и Доспат (България) и общините Ксанти, Керамоти и Хрисуполи (Гърция) най-вече в сферата на културния обмен, местната демокрация и икономическото развитие.

Специфични цели:
Проектът има за цел подобряване качеството на живот на хората от двете страни на българо-гръцката граница чрез обмен на представители на местни власти, млади хора, медии и туристически организации, които намясто да се запознаят с историческото наследство и да получат информация за историческите промени, настъпили в пограничните райони на Смолян, Ксанти и Кавала от древността до наши дни, а също така и да се докоснат до културата, фолклора, бита и обичаите на съседа си от другата страна на границата.

Проектът "Без граница утре" цели също така да популяризира развитието на туризма и да създаде общ туристически продукт - общи маршрути, които да свързват Смолян и Ксанти, Родопите и Егейско море

Проектът "Без граница утре" си поставя за цел задълбочаване на партньорските взаимоотношения на ниво местни власти, туристически организации, млади хора и медии.

Основни дейности:
• Пътуване до Ксанти и Кавала с цел опознаване на историческото наследство на пограничните региони на Древна Елада и съвремена Гърция, както и традициите и обичаите в планинските села в гръцката част на Родопите (региона на Ксанти)
• Пътуване до Смолян и региона с цел опознаване на историческото наследство на Смолянски регион, запознаване с културно-историческите забележителности и туристически обекти в Смолянска област.
• Пътуване до Ксанти и Кавала с цел запознаване с туристическите обекти в Ксанти и Кавала и обсъждане на варианти за разработване и популяризиране на общи туристически маршрути.
• Създаване на база-данни с информация за туристическите обекти, намиращи се на територията на областите Смолян, Ксанти и Кавала.
• Включване на базата-данни в интернет страницата на АРО (www.arm-bg.org)
• Изработка, отпечатване и разпространение на рекламна туристическа брошура, представяща общ туристически продукт.
• Пътуване на представители на местни власти от Смолян, Чепеларе, Неделино, Девин, Рудозем, Мадан, Баните и Доспат до Гърция с цел популяризиране на създадения нов туристически продукт, както и задълбочаване на сътрудничеството между местните власти от пограничните региони на България и Гърция.

Хотели в областите Ксанти и Кавала
• Кавала КсантиТасос