ПРОГРАМА "ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕЛЕКТРОННА МРЕЖА МЕЖДУ ОБЩИНИТЕ-ЧЛЕНОВЕ НА АРО"

   Направена е обиколка сред общините-членове на АРО с цел проучване на техническите възможностите за изграждане на електронна мрежа сред общините-членове на АРО. На 11 общините са осигурени модеми, достъп до интернет по 40 часа месечно, пощенска кутия на сървара на АРО. За съжаление в останалите 8 общините - членове на АРО лошата техническата инфраструктура не позволява за момента да бъдат включени в изградената мрежа.

   Изградена и се поддържа страница на Асоциацията в Интернет /www.arm-bg.org/, на която са представени мисията, целите, структурата на организацията, дейности и услуги, които предлага, а също така и индивидуален профил на всяка община-член.