"ДНИ НА ЕВРОПА - СМОЛЯН 2002"

   Във връзка с обявената през февруари Инициатива "Честване на 9 май в България" за общини и неправителствени организации от Делегацията на Европейската комисия в България, Асоциацията на родопските общини кандидатства с предложение за проект на тема "Дни на Европа - Смолян 2002".

   Проектът е одобрен от Делегацията на Европейската комисия в България.

   Дните на Европа в Смолян бяха организирани от Асоциацията на родопските общини в партньорство с Община Смолян.

   Програмата на празниците включва прояви насочени към различни възрастови, професионални и социални групи.
   В рамките на проекта бяха проведени три конкурса:

   През месеците април и май се проведоха радио - викторини на тема "Европа от А до Я. Какво знам за Европейския съюз?".

   Като оценяваме съществената роля на журналистическата общност в популяризиране идеята за изграждане на общ европейски дом, влиянието на медиите за изграждане на позитивни нагласи на обществото към процесите и влиянието на самия процес върху журналистите се проведе дискусия на тема: "Регионална медийна политика - ролята на местните и регионални медии при отразяване процесите на присъединяване на България към Европейския съюз"..

   Интеграцията и присъединяването към ЕС изисква време, усилия и осъзнаване и тя не може да се осъществи без участието на сегашните и бъдещи млади хора. Дебата на тема "Младите хора и европейския път на предизвикателствата" с участието на клуб "Дебати" от общината бе посветен на това.

   "Европейски програми" бе темата на работната информационна среща между кметовете и специалисти от общините - членове на АРО. На срещата бяха поканени представители на европейски финансиращи организации и институции.

   Във връзка с по - нататъшното развитие на сътрудничеството с побратимените общини и асоциации от Северна Гърция се организира конферентна връзка на тема "Родопите - силата и предизвикателствата на европейските региони" с участието на областния управител на Смолянска област, кмета на Смолян и председател на УС на АРО в офиса на АРО и Константинос Тацис-областен управител на Драма-Кавала-Ксанти и председател на Погранична асоциация "Делта-Родопи".

   В търсене на идентичност и място в европейската култура, история и бъдеще са проявите под надслов "Европейски уроци", се реализираха със съдействието на Исторически музей - Смолян. С участието на учениците от училището в село Славейно се извърши изследователска дейност за живота и делото на д-р Константин Чилов. "Родопчанин с европейско измерение" бе темата на тяхната работа. Темата на срещата в къщата - музей бе "Ласло Наги - един европеец в Родопите".

   Евро - Българският културен център гостува с част от своята филмова програма на тема "Европейско кино" и с изложбата на Олег Попов - "Афганистан".

   За децата и младежите бяха предназначени няколко прояви. "Виртуални пътешествия" - беше осигури безплатен достъп до Интернет в два от Интернет-клубовете в Смолян. Беше подготвен и предостоставен за ползване кратък справочник с Интернет адреси. За доброто настроение на младежите и гражданите на Смолян бе организирано вечерно шоу.

   За по - малките бе празника "Пъстроцветна дъга".

   Символичният момент в празниците беше обособяването на "Алея на Европа" - 16 дръвчета символ на Европейския съюз / 15 за страните -членки и едно дръвче за България/.

   Дните на Европа в Смолян се превърнаха в истински празник за града и общината с подкрепата на местните власти, културни и образователни институции и други организации и разбира се с активното участие на гражданите.