ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИКАЦИИ

   От 1997 г. Асоциацията издава ежемесечен информационен бюлетин, които освен сред общините-членове се разпространява сред представители на централната власт, посолства, партньорски организации и др.
   До момента са издадени четири рекламни издания:

   Издадени са и два броя на Административния указател на АРО, съдържащи данни за поименната структура на общинските администрации, държавни институции и учреждения.