МЛАДЕЖКА ПРОГРАМА

   "Издадени са две брошури "Местно самоуправление" и "Гражданско общество и неправителствени организции", които са представени в 9 и 10- ти класове в училищата от общините-членове. През пролетта на 2000 г. младежката програмата беше модифицирана предвид факта, че темата за местното самоуправление е твърде непозната за голяма част от населението на общините и е целесъобразно да се разшири целевата аудитория. Така през месец август 2000 г. АРО възложи на екип изготвянето на филм "79 минути за местното самоуправление".

   Филмът е в четири епизода - "Общинският съвет, администрацията, кметът и ние", "Бюджетът на общината - как се формира и как се разходва", "Общината в услуга на населението или услугите, които предоставя на гражданите", "С кого и какви взаимоотношения поддържа общината", всеки с продължителност 20 минути.

   Копие от филма е предоставен на всяка община. Той бе разпространен чрез местните кабелни оператори в общините от Асоциацията, а също така и на CD, за целите на обучението по гражданско образование в средните училища. В рамките на младежката програма за първи път Асоциацията проведе конкурси за есе и рисунка, по повод Деня на българската община, издаден брошура "Да помечтаем заедно за бъдещето ни…" с наградените и отличените творби и проведе първата по рода си младежка конференция.