ОБУЧЕНИЯ И ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ

      80% от общинските служители са участвали в организираните от АРО семинари, работни срещи или са потърсили експертна помощ, която им е осигурена в рамките на проекта за техническата помощ.