ПОДКРЕПА НА ТРАДИЦИОННИТЕ ЗАНАЯТИ В РОДОПИТЕ

      Проектът включваше няколко компонента. Проведени са два семинара с консултант от американската неправителствена организация "Aid to Artisans", специализирана в осъществяването на проекти за укрепване на занаятчийски и приложни производства. По време на семинарите предварително подбрани занаятчии от седем общини от АРО се запознаха с тенденциите в производството на занаятчийски, сувенирни стоки и подаръци на европейските и американския пазари, със спецификата на производството и ценообразуването за експортните пазари, с възможните канали за дистрибуция на занаятчийски изделия на експортните пазари. Организирани бяха и две изложения на занаятчии, участващи в проекта. Първото едноседмично изложение бе по време на Летните празници на изкуствата, август 2000, предшестващи Националния Фолклорен Фестивал РОЖЕН 2000 АРО. Националното изложение бе организирано по време на Туристическата борса през месец февруари в София. АРО, съвместно с експерт на АТА, събраха специализирана информация и подготвиха концепцията за рекламното издание, озаглавено Пътеводител на занаятите и културните традиции в Родопите, съдържащ информация за практикуващите занаятчии в региона, работилници, галерии, етнографски, архитектурни и културни забележителности, природни забележителности, организирана в четири маршрута на културното наследство. Изданието съдържа още полезни бизнес-сведения и информация за пътувания, календар на събитията, карта на маршрутите. Изданието е двуезично (на български и английски език).