“Местно самоуправление и сдружаване на общините в Родопите”
Издадена м. октомври 1998 г. (на български език)
Съдържа резюме на английски език.

Брошурата предлага кратко представяне на Родопския регион и административното устройство на българската държава, обстоен анализ на историческата еволюция на териториално-административното деление в Родопите, на формирането на общинска администрация и сдружаването на общините от региона. В нея ще намерите много фото-факсимилиета на исторически документи, свързани с представените теми, както и любопитни факти, свързани с местната власт и решения на нейните органи.

Брошурата е издадена с финансовата подкрепа на USAID и съдействието на Държавен архив – гр. Смолян

Копия от нея можете да заявите в офиса на АРО.